Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat deze website met grote zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. NABEK (PAX Groep) is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Wij zullen ons uiterste best doen de website up-to-date te houden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan NABEK (PAX Groep). Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets (teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s) van deze internetsite verveelvoudigd worden of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NABEK (PAX Groep). Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijziging

NABEK (PAX Groep) behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Algemeen

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@pax.nl.

Test