Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat deze website met grote zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. PAX Groep is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Wij zullen ons uiterste best doen de website up-to-date te houden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan PAX Groep. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PAX Groep.

Privacy beleid

PAX Groep respecteert uw privacy en behandelt de door u verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk. Indien u gegevens invoert via een contactformulier op onze website, dan worden deze gegevens doorgestuurd naar een centrale mailbox van PAX Groep. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Al de door u verstrekte (persoons)gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersregistratie

Van alle bezoeken aan de website van PAX Groep worden de algemene gegevens bijgehouden. Het doel hiervan is de optimalisatie van de website.

Algemeen

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@pax.nl